Generella inställningar POP och IMAP för G Suite (Google Apps)

OBS! Goggle Apps har bytt namn till G Suite. Du kan läsa om det här.

Har du aktiverat åtkomst till din e-post i ditt e-postkonto hos Google?

Gå tillbaka för att aktivera åtkomst till din e-post.

POP

Använd den här informationen för att konfigurera POP med din e-postklient.

Server för inkommande mail (POP3) - Kräver SSL

 • pop.gmail.com
 • Använd SSL: Ja
 • Port: 995

Server för utgående mail (SMTP) - Kräver TLS

 • smtp.gmail.com (använd verifiering)
 • Använd verifiering: Ja
 • Använd STARTTLS: Ja (vissa klienter kallar detta SSL)
 • Port: 465 eller 587

Kontonamn

 • Din fullständiga e-postadress (exempel@dindomän.se)

E-postadress

 • Din e-postadress (exempel@din_domän.se)

Lösenord

 • Ange ditt lösenord

IMAP

Använd den här informationen för att konfigurera IMAP med din e-postklient.

Server för inkommande mail (IMAP) - Kräver SSL

 • imap.gmail.com
 • Använd SSL: Ja
 • Port: 993

Server för utgående mail (SMTP) - Kräver TLS

 • smtp.gmail.com (använd verifiering)
 • Använd verifiering: Ja
 • Använd STARTTLS: Ja (vissa klienter kallar detta SSL)
 • Port: 465 eller 587

Kontonamn

 • Ange: exempel@din_domän.se

E-postadress

 • Ange:  exempel@din_domän.se

Lösenord

 • Ange ditt lösenord

 

 

Observera att om din klient inte stöder SMTP-verifiering kommer du inte att kunna skicka e-post via klienten med din e-postadress.

 

Om du har problem med att skicka e-post men har bekräftat att kryptering är aktivt för SMTP i e-postklienten, kan du försöka konfigurera SMTP-servern på en annan port: 465 eller 587.


Article was last updated: 2016-10-12


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.