Generella inställningar POP och SMTP för Google Apps

Har du aktiverat åtkomst till din e-post i ditt e-postkonto hos Google?

Gå tillbaka för att aktivera åtkomst till din e-post.

 

Använd den här informationen för att konfigurera POP med din e-postklient.

Server för inkommande mail (POP3) - Kräver SSL

  • pop.gmail.com
  • Använd SSL: Ja
  • Port: 995

Server för utgående mail (SMTP) - Kräver TLS

  • smtp.gmail.com (använd verifiering)
  • Använd verifiering: Ja
  • Använd STARTTLS: Ja (vissa klienter kallar detta SSL)
  • Port: 465 eller 587

Kontonamn

  • Din fullständiga e-postadress (exempel@dindomän.se)

E-postadress

  • Din e-postadress (exempel@din_domän.se)

Lösenord

  • Ange ditt lösenord


Article was last updated: 2014-05-27


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.