Hur skapar jag kryssrutor i formulärsblocket?

I formulärsblocket kan du lägga till kryssrutor och som exempelvis kan användas för att låta dina besökare godkänna särskilda villkor. Det kan t. ex. vara villkor för hantering av personuppgifter (GDPR).

För mer information kring formulärsblocket hittar du här.

 

1. Gå in i formulärets redigering och klicka på knappen "Redigera formulärfält". Se bild: 

 

2. Klicka på "Lägg till fält" och välj alternativet "Kryssrutor" i rullisten. 


3. Det läggs till 3 kryssrutor per automatik, vill du ha fler/färre är det bara att lägga till eller ta bort. Sedan justerar du rubrikerna efter eget behov och lägger eventuellt till en hjälptext.
 


Article was last updated: 2018-05-23


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.