Kategorier

Så fungerar kategorier för bilder

 

När du använder gallerier behöver bilderna läggas in i kategorier. På så sätt kan du visa olika grupper av bilder på dina sidor.

Steg 1: När du lagt in ett galleri

När du dragit in ett galleriblock får du upp den här dialogen. Välj att skapa en ny kategori eller att visa en redan befintlig.

Steg 2: Ladda upp bilder

Steg 3: Namn på bilderna

Du kan behålla filnamnen om du vill. Det går alltid att ändra namn på bilderna via blockets knapp "Hantera bilder" (se steg 6).

Steg 4: Byt kategori för ett block

Gå till blockets inställningar.

Steg 5: Bildspel och bildgalleri

Med blocken Bildspel och Bildgalleri kan du välja att visa flera kategorier i samma galleri. Se blockets "Inställningar".

Steg 6a: Hantera bilder

Steg 6b: Klicka på "Hantera bilder"

 

Fliken "Hantera kategorier": Välj tex att ändra namn eller ta bort en kategori.

 

Fliken "Hantera bilder": Här kan du byta kategori på dina bilder. Du kan även byta namn på bilderna här.

Steg 7: Så kan du visa dina bilder

Enkla gallerier

 

Bildspel/Bildgalleri

 

Samlat intryck med enkelt galleri

 


Article was last updated: 2014-11-05


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.