Koppla alias - Funktionen är inte aktiverad hos Google

Beskrivning av felet

OBS! Goggle Apps har bytt namn till G Suite. Du kan läsa om det här.

Om du får följande felmeddelande när du försöker lägga till ett e-postalias i Gmail eller G Suite behöver du ändra en inställning som administratör på G Suite kontot för att tillåta det.

"Du måste skicka via <dindomän.se> SMTP-servrarna när du skickar som <e-postadress>. Funktionen är inte tillgänglig för ditt konto. Kontakta domänadministratören för mer information."

 

Så här löser du det

1. Logga in som administratör och visa din kontrollpanel

 

2.  Öppna G suite

 

3. Välj "Gmail"

 

4. Skrolla ner längst ner på sidan och välj "Avancerade inställningar"

 

5. Kryssa i inställningen "Tillåt utgående gateways per användare".

 

6. Nu kan du gå in i Gmail och prova lägga in ditt e-postalias på nytt.


Article was last updated: 2016-10-12


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.