Layout

Steg 1: Ändra utseende

Se till att du befinner dig på sidan som du ska ändra layout på. Du kan ha olika layouter på alla dina delsidor.

Steg 2: Layoutväljaren

Här väljer du ny layout för din sida. Tänk på att befintligt innehåll på sidan påverkas av ändringen och du kommer behöva justera placeringen av sidans block efter att du ändrat layout.

Steg 3: Block i layouten

I varje layoutkolumn kan du lägga in fler block. Du är alltså inte begränsad till bara ett block per kolumn.

Steg 4: Fler möjligheter med sektioner

Med funktionen för sektioner kan du lägga till flera typer av layouter på samma sida. Se specifik guide för sidsktioner här.

 


Article was last updated: 2015-08-24


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.