Produktkategorier

När du skapar olika kategorier för dina produkter kommer det sen visas i en produktmeny på din butikssida. I den här guiden visar vi hur du skapar och redigerar dina produktkategorier.

Steg 1: Gå till butiken

Steg 2: Redigera kategorier

Steg 3: Skapa nya eller redigera befintliga

- För att redigera befintlig: Högerklicka på kategorin.

Steg 4: Lägg till befintlig produkt i en kategori

En produkt som inte ligger i en kategori kommer inte bli synlig på butikssidan. Om ingen kategori är vald för produkten kommer den bara vara synlig om du manuellt lagt in den via ett produktblock från "Skapa innehåll".

Så här lägger du in en befintlig produkt i en kategori.

Steg 5: Kryssa i kategorin

Steg 6: Så ser det ut i butiken


Article was last updated: 2015-08-25


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.