Sidsektioner

Skräddarsy layouten på din hemsida genom att skapa sektioner. I varje sektion kan du ändra layoutmall och bakgrund för den specifika sektionen.

Steg 1: Lägg till en sektion

Steg 2:  Välj layoutmall för sektionen

Steg 3: Ändra bakgrund i en sektion

Varje sektion kan få en egen bakgrund som löper över hela bredden på sidan i den valda sektionen.

 

Steg 4: Radera en sektion

Varje sektion hanteras separat. Raderar man en sektion raderas även de block som ligger i sektionen. Vill man behålla innehållet kan man flytta blocken till en annan sektion innan man raderar sektionen.

 


Article was last updated: 2015-08-24


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.