Typsnitt

Steg 1: Text & Typsnitt

Steg 2: Välj typ av text

Steg 3: Ändra och justera

Steg 4: Fler inställningar

 

Typsnitt för textblock

Specifik inställning

I blocket för vanlig text kan du ändra typsnitt specifikt för just en viss text. Det innebär att när du ändrar den generella inställningen för vanlig/normal text så ändras inte det block som har en specifik inställning.

 

Återställa

Om du vill att en text med egen inställning istället ska följa de generella inställningar kan du återställa typsnitt till standard.


Article was last updated: 2015-05-11


Was this information helpful?

Sorry, we will try to improve it. Thanks to your response!.

That’s great! Thanks for your response.